Franchiseformulier

Persoonlijk


Achternaam
Tussenvoegsel
Voornamen
Straat
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Mobielnummer
Geboortedatum
Geboorteplaats
Nationaliteit
E-mailadres
Burgerlijke staat
Kinderen
Leeftijd kinderen
Naam partner
Geboortedatum partner
Geboorteplaats partner
Beroep partner

Opleidingen


Naam
Opleiding
Naam
Opleidingsinstelling


Van

Tot

Diploma
Ja Nee
Ja Nee
Ja Nee
Ja Nee

Huidig werk


Functie
In vaste dienst
Ja Nee
Sinds
Bedrijfsnaam
Plaats

Werkervaring


Vorige werkgever(s) Functie Van/tot

Referenties (geen familie)


Naam Betreft Telefoonnummer

Eigen bedrijf


Eigen bedrijf (gehad)
Ja Nee
Zo nee, ga naar volgende sectie

Branche
Locatie
Inschrijfnummer KvK
Personeelsbestand
Aantal fulltime medewerkers
Aantal parttime medewerkers
Omzet per jaar
Resultaat voor belasting
Faillisement of surseance?
Ja Nee

Financiën


Huidig bruto maandinkomen
Overige maandelijkse inkomsten
Maandelijkse inkomsten partner
Maandelijkse vaste lasten
Beschikbare eigen liquide middelen

Eigen woning
Ja No
WOZ-waarde
Hypotheek
Hypotheekbedrag
Type Hypotheek

Kortlopende schulden
Ja Nee
Toelichting
Bedrag
Langlopende schulden
Ja nee
Toelichting
Bedrag
Geregistreerd bij BKR
Ja Nee
Toelichting

Other


Bent u ooit veroordeeld geweest voor een strafbaar feit
Ja Nee
Indien ja, Toelichting:
Bent u of uw bedrijf ooit aangeklaagd
Ja Nee
Indien ja, Toelichting:
Bent u ooit betrokken geweest in een geschil
Ja Nee
Indien ja, Toelichting:
Heeft u lichamelijke beperkingen
Ja Nee
Indien ja, Toelichting:
Zijn er andere zaken die voor Taco Mundo van belang kunnen zijn
Ja Nee
Indien ja, Toelichting:

Waarom wilt u franchisenemer worden van Taco Mundo?

Heeft u al een of meer concrete vestigingspunten op het oog?
Ja Nee

Zo ja, waar?
In wat voor soort bedrijfsvorm wilt u zich laten inschrijven
Bent u bereid te verhuizen
Ja Nee
Heeft u ervaring in de horeca
Ja Nee
Heeft uw partner ervaring in de horeca
Ja Nee
Heeft u bezwaar tegen een psychologische test
Ja Nee
Hoe bent u in contact gekomen met Taco Mundo

Weet u zeker dat u alles hebt ingevuld? Klik dan op versturen om het formulier te versturen. Een kopie van de verzonden informatie zal naar uw emailadres worden verstuurd. Alle informatie zal strikt vertrouwelijk behandeld worden.